10 ข้อควรพิจารณาก่อนเลือกใช้บริการซักรีดต่างถิ่น

สำหรับคนที่ต้องไปพักต่างถิ่นต่างแดน และต้องใช้บริการรับซักรีดที่ไม่คุ้นเคย ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก่อนเสมอ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นในภายหลังจากการใช้บริการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าที่ไม่สะอาด รีดไม่เรียบ หรือแม้แต่การทำให้เสื้อผ้าที่ส่งซักเกิดความเสียหาย ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึง มีดังนี้

1.ความสะอาด

แน่นอนว่าการส่งผ้าไปซักที่ร้าน สิ่งที่ต้องการก็คือความสะอาด จึงต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกๆ แต่ทั้งนี้หากยังไม่เคยใช้บริการ ก็ย่อมไม่รู้ว่าร้านจะทำความสะอาดผ้าที่ส่งซักได้ตามที่คาดหวังไหม แต่เบื้องต้นให้พิจารณาที่สภาพโดยรวมของร้านก่อนเลย ดูรอบๆ บริเวณและภายในร้านซักรีดว่ามีการดูแลความสะอาดได้ดีแค่ไหน หากพบว่าสภาพร้านยังไม่ค่อยสะอาด ก็เป็นไปได้ว่าผลงานซักรีดก็ไม่น่าจะสะอาดเท่าที่ควรเช่นกัน 

2.ความเป็นระเบียบ

นอกจากความสะอาดแล้ว ความเป็นระเบียบก็สำคัญ เพราะผลงานรีดซึ่งต้องอาศัยความมีระเบียบของผู้ให้บริการค่อนข้างมาก หากผู้ให้บริการไม่มีความเป็นระเบียบ ก็เป็นไปได้ว่าจะรีดผ้าได้ไม่เรียบพอ หรือแม้แต่งานซักก็อาจจะไม่สะอาดมากพอ ไม่เพียงเท่านั้นความไม่เป็นระเบียบอาจส่งผลให้เกิดความสูญหายของเสื้อผ้าที่ส่งซักได้ด้วย เพราะระบบการจัดการแบ่งแยกเสื้อผ้าไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการปะปนกับลูกค้ารายอื่น เป็นต้น สามารถสังเกตได้จากการจัดร้าน ว่ามีการจัดวางสิ่งของต่างๆ ได้เป็นระเบียบหรือไม่อย่างไร

3.ตกลงราคาก่อนใช้บริการ 

สำคัญมากสำหรับการใช้บริการร้านซักรีดต่างถิ่น ก็คือการตกลงราคาให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจใช้บริการ แม้จะมีราคาระบุเอาไว้หน้าร้านก็ตาม แต่บางครั้งอาจมีปัญหาหลังซักรีดเสร็จแล้วทางร้านคำนวณค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ยิ่งถ้าหากเป็นลูกค้าขาจร ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาแบบนี้ ดังนั้นจึงควรตกลงราคากันให้ชัดเจนก่อนเสมอ 

4.ความเป็นมืออาชีพ 

ถัดมาสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ ควรตรวจสอบว่าทางร้านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคราบเปื้อนต่างๆ มากน้อยแค่ไหน รวมถึงเนื้อผ้าต่างๆ ว่าทางร้านมีความรู้จักดีพอหรือไม่ เพราะถ้าหากทางร้านไม่มีความเป็นมืออาชีพมากพอ ก็อาจให้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจซักคราบบางอย่างได้ไม่หมดจด หรืออาจจะทำให้เสื้อผ้าชำรุดเสียหายได้ด้วย เช่น สีถลอกจากสารทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อผ้า หรือการแยกผ้าไม่ดีทำให้เกิดการสีตกใส่กัน เป็นต้น สังเกตเบื้องต้นจากการพูดคุยสอบถามกับทางร้านก่อนใช้บริการ

5.ความน่าเชื่อถือ

แนะนำให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของร้าน อาจจะสอบถามจากผู้คนที่อาศัยประจำอยู่บริเวณนั้นและเคยใช้บริการร้านซักรีด เพื่อขอคำแนะนำร้านที่เชื่อถือได้ หรือหากเลือกร้านเอง ลองดูปริมาณงานซักรีด (ที่สามารถสังเกตได้) ว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหน หากเป็นร้านที่น่าเชื่อถือก็น่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากด้วย 

6.ตรวจสอบสภาพเสื้อผ้าก่อนใช้บริการ

ก่อนใช้บริการควรตรวจสอบสภาพเสื้อผ้าพร้อมกันกับทางร้าน เรื่องของตำหนิเสื้อผ้าที่มีอยู่ก่อนใช้บริการว่ามีกี่รอย ตำแหน่งไหนบ้างและทำการ Remark ไว้ บางร้านจะมีการบันทึกไว้ในกระดาษเป็นหลักฐานให้ลูกค้า ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องทำคือดูว่าทางร้านบันทึกเที่ยงตรงไหม เป็นความจริงหรือไม่ เพราะบางร้านอาจจะ Remark ตำหนิเกินจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของตนเองที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการได้

7.นโยบายรับประกัน

พยายามเลือกร้านที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการรับประกัน หากทำเสื้อผ้าของลูกค้าชำรุดเสียหาย มีการชดเชยด้วยวิธีไหน เหมาะสมหรือไม่อย่างไร เรื่องทำของลูกค้าชำรุดเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงร้านที่ไม่มีนโยบายเรื่องนี้ 

8.อุปกรณ์ในร้านทันสมัย

การเลือกร้านที่มีอุปกรณ์ทันสมัย บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ และยังสามารถประเมินประสิทธิภาพการซักได้ในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า หรือแม้แต่ที่รีดผ้า ยิ่งทันสมัยมากก็ยิ่งให้บริการซักรีดได้ดี รวมถึงระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม สามารถซักรีดได้ทันเวลาตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้อุปกรณ์ทันสมัยบางชิ้น ยังช่วยถนอมเสื้อผ้าได้ด้วย จึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจใช้บริการ

9.ราคาสมเหตุสมผล 

ควรเลือกใช้บริการร้านซักรีดที่มีราคาสมเหตุสมผล การเลือกร้านที่มีราคาถูกเกินไป อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการให้บริการ อาจไม่มีความเป็นมืออาชีพมากพอ เสี่ยงทำเสื้อผ้าชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะหากไม่มีนโยบายเรื่องการรับประกัน ยิ่งควรหลีกเลี่ยง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเลือกร้านที่คิดค่าบริการแพงเกินไปเช่นกัน แนะนำให้เลือกร้านที่กำหนดราคาตามราคาตลาด และตามออฟชั่นที่ทางร้านให้บริการ 

10.มีหลักฐานยืนยัน 

ควรเลือกร้านที่มีหลักฐานยืนยันในเรื่องจำนวนเสื้อผ้าที่ส่งซัก มีการระบุชนิดเสื้อผ้า สี ขนาดชัดเจน พร้อมกับการระบุตำหนิเสื้อผ้าตามจริงก่อนให้บริการ ควรหลีกเลี่ยงร้านที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน เพราะมีความเสี่ยงมากที่เสื้อผ้าจะสูญหาย หรือทางร้านอาจทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้ ที่ผ่านมาปัญหาเสื้อผ้าสูญหายที่ร้านซักรีด เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือแม้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากร้านซักรีดก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง หากมีหลักฐานยืนยันก็ช่วยลดความเสี่ยงได้บ้าง หรือช่วยให้สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากทางร้านได้

ทั้งหมดนี้เป็น 10 ข้อที่ควรพิจารณาสำหรับเลือกใช้บริการร้านซักรีดต่างถิ่นเมื่อคุณเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญก่อนใช้บริการเสมอ เพราะถ้าหากไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้ นอกจากจะไม่ได้รับบริการที่พึงพอใจแล้ว ยังเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเสื้อผ้าที่ส่งซักด้วย ยิ่งถ้าไม่ใช่ร้านประจำหรือเป็นร้านต่างถิ่นยิ่งต้องเลือกให้ดี พิจารณาอย่างถี่ถ้วน การสอบถามจากคนในละแวกนั้นช่วยกรองได้ในระดับหนึ่ง และการอ่านรีวิวในอินเทอร์เน็ตก็ช่วยได้อีกระดับหนึ่ง

Related Posts